Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / History & Law

Three pamphlets on peace

[DUTCH REPUBLIC - POLITICS]. Tractaet van vrede, tusschen de Heeren Staten Generael Der Vereenichde Nederlanden: Ende den heere bisschop van Munster. Gesloten ende onderteeckent tot Cleve, den 19 April 1666. Uyt het Latijn overgeset.
[Amsterdam, 1666]. 
With:
(2) [DUTCH REPUBLIC - ENGLAND - POLITICS]. Vervolgh tweede deel van 't discours over den tegenwoordigen toestant, ende apparetien van vreede, tusschen Engelant, ende vereende Provintien. Verhandelt met een Fransman,  Engelsman, Hollander, Sweedt, ende Deen. Rotterdam, Floris Ghijssen, 1667.
(3) [DUTCH REPUBLIC - NAVIGATION - POLITICS]. Tractaet de marine, tusschen den grootmachtighsten Prince Carel de II. Koningh van Groot Brittannien, &c. ter eenre: en de Ho. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde. Geslooten inden Hage den 17 Februarij 1668. Rotterdam, Joris Redelickhuysen, 1668. 4to. 3 works in 1 volume. 19th-century boards. Full description
€ 525
Order Inquire Terms of sale

The history of North Friesland,
with a folding map and 5 town plans

HEIMREICH, Anton. Ernewerte Nordfresische Chronick, darin die Beschreibung derer dem Schleßwigischen Hertzogthum incorporirten Freschen Landschafften, ...
Schleswig, Johann Holwein for the author, 1668. 4to. Engraved frontispiece (incorporating 5 town plans and a portrait of the author), engraved folding map of North Friesland (at a scale of about 1: 450,000) dated 1668, and a folding letterpress genealogical table. 18th-century mottled calf, gold-tooled spine and board edges. Rebacked, preserving the original backstrip. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Gheraert Leeu's first illustrated book: no copy in the Netherlands, in the tradition of Arabian Nights.

[INCUNABLE - GOUDA]. Historia septem sapientiu[m] Rom[a]e.
[Gouda, Gheraert Leeu, before 3 June 1480]. 4to (20.5 x 14 cm). With 4 full-page woodcuts plus 14 repeats.  The first initial is supplied in manuscript, in a rich ornamental uncial style in red and blue with brown penwork. All other initials are supplied by hand in simple red uncials. The text is rubricated throughout. Most of the plates are lightly highlighted in yellow and red, by a contemporary hand. Contemporary limp sheepskin parchment without a spine, so that the sewing is completely visible. Kept in a modern brown half morocco clamshell box. Full description
€ 250,000
Order Inquire Terms of sale

Antwerp celebration of the Feast of Our Lady of the Rosary,
commemorating the Battle of Lepanto (1571)

[MARITIME HISTORY]. Beschryving van de konstryke verciering en voortreffelyken toestel, ... ter gelegentheyd van het twee honderd-jaerig jubilé van de ... victorie, ... over een veel talryker Turksche vloot by Lepanten in 't jaer 1571. den 7. October, gemeenelijk genaemd, den zeeslag van Don Jean, van Oostenrijk, ... van den 6. tot den 13. October, van dit ... jubeljaer [chronogram 1771].
Antwerp, Pieter Johannes Parys, (approbation: 1771). 4to. With 3 engraved illustrations in the text. Lacking the integral frontispiece. 19th-century chemical-marbled glazed paper wrappers. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

The most important early Dutch book on hunting

MERULA, Paulus. Placaten ende ordonnancien op 't stuck vande wildernissen.
The Hague, Beuckel Cornelisz. Nieulandt, 1605. 3 parts in 1 volume. Small folio (31 x 20 cm). With attractive engraved title-page (showing Diana, goddess of the hunt, a hunter and a falconer surrounding an elaborate cartouche together with hounds, birds of prey, and prey) and 2 double-page woodcut plates showing the castles of Teylingen and Warmond. Contemporary vellum. Full description
€ 9,500
Order Inquire Terms of sale

1598 ordinance for clearing trees around windmills,
signed by Johan van Oldenbarnevelt

OLDENBARNEVELT, Johan van. [Ordinance forbidding the planting of trees around windmills in the Land van Arkel (in the southwestern corner of the province of Holland) and requiring the removal of existing trees].
The Hague, 14 December 1598. Manuscript document in Dutch in brown ink on the skin side of a single piece of sheepskin parchment (36 x 48 cm, folded to 14 x 19 cm). Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

Extremely rare souvenir of the first amusement park in Amsterdam

[PASSE, Crispijn de (the younger) and Jan VOS]. Verklaringe van verscheyden kunst-rijcke wercken en hare beweginghe, door orlogie-werck ghedreven, … Alles te sien in 't Oude Doolhof tot Amsterdam, op de hoeck van de Loyers-gracht.
Amsterdam, Tymen Houthaeck, 1648. Small 4to (19 x 15 cm). With a engraved illustration of a labyrinth on title-page, an engraved plate by P. Holsteyn after A. Vinckenbrinck, 3 engravings in text and a folding engraved plate of David & Goliath. Modern marbled wrappers. Full description
€ 12,500
Order Inquire Terms of sale

Variant issue of an account of the "Landjuweel" of Ghent 1539

[RHETORICIANS]. Spelen va[n] sinne byde[n] .xix. gheconfirmeerden cameren van rhetorijcken binnen der stede van Ghendt comparerende, verthoont, volghende den octroye vander K. Maiesteyt, Grave va[n] Vlaendren, onsen gheduchte[n] Heere, schepenen der selver stede, en[de] camere van rhetorijcke vander heylige drievuldicheyt, gheseyt de fonteynisten, verleent, en[de] der charte uutghesonde[n] op de questie, welck den mensche stervende, meesten troost is: die selve spele[n] beghinnende by ordre, so hier na volcht, de[n] .xii. junij, int jaer m.ccccc.xxxix. En[de] werde[n] volspeelt en[de] gheeyndt, den .xxiii. vanden jare en[de] maent voorsz.
(Colophon: Antwerp, [Matthias Crom], 25 October 1539). 8vo. 18th-century half vellum. Full description
€ 13,500
Order Inquire Terms of sale

Some of the founding documents of the Dutch Republic and memorabilia of the Eighty Years War

[NETHERLANDS - STATES GENERAL - TREATIES]. Recueil van de tractaaten, gemaackt en geslooten tusschen de Hoogh Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde koningen, princen en patentaaten ter andere zyde.
The Hague, Jacobus Scheltus, [between 1742 and 1759]. 4to. With a general title-page, followed by an index and 73 treaties, nearly all with their own title-page containing the original imprint and a woodcut of the Dutch lion (the arms of the States General) and a few with Van Wouw's printer's device. Contemporary vellum, with each treaty with a letterpress label attached, giving the index numbers. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale
11 books found / Show all