Home
Shopping cart (0 items € 0)
Go Back

Voyages to the British East Indies, Ethiopia and New England

AA, Pieter van der.
Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en landreysen, na Oost en West-Indiën, mitsgaders andere gewesten, ter eerster ontdekking en soo vervolgens van verscheyde volkeren, meerendeels door vorsten, of maatschappyen, derwaarts gesonden, gedaan; zedert het jaar 1611 tot 1616.
Comprising:
(1) Vier bysondere reysen na Oost-Indien, ... de negende van de Engelse Oost-Indise maatschappy, met het schip de Jacobus, door Kapiteyn Edmund Marlow, ... de tiende van de Engelse maatschappy, met de scheepen, de Draak en Hosiander, door Mr. Thomas Besr ... elfde reys van de Engelse maatschappy, met het schip, de Salomon, beschreeven door Ralph Wilson ... de vierde is die met het schip de Paarl, daar Samuel Castelton kapiteyn op was ...(2) Twaalfde reys na Oost-Indien, op kosten van de Engelse maatschappy; door Kapiteyn Christoffel Nieuwpoort ... gedaan in het jaar 1613 ...(3) Voyagie van den eerwaarden vader Antonio Fernandez na Gingiro, gedaan in gesandschap met Tecur Egzy, door den Keyser van Ethiopiën afgevaardigt. In het jaar 1613.
(4) Reys na Oost-Indien van Kapiteyn Nicolaas Dounton; door ordre van de Engelse maatschappy met 4 scheepen: gedaan in het jaar 1614.(5) Beknopte aantekeningen van een Oost-Indische reys, gedaan uyt Engeland, met 3 scheepen de Samaritaan, de Thomas en Thomasine, in het jaar 1614. en beschreeven door Johan Milward, ...
(6) Twee scheeps-togten van Kapiteyn Johan Smith, beyde gedaan na Nieuw-Engeland. De eerste in het jaar 1614. ... De tweede gedaan in het jaar 1615.(7) Tweede reys van Kapiteyn Walter Peyton, na Oost-Indien, met het schip de Expeditie, ... neffens de Draak, de Leeuw en de Peper-corn. In het jaar 1615. en vervolgens. Als mede de reys van Thomas Coryat na Asmere, zijnde de hof-stad van den grooten Mogol.(8) Scheeps-togt van Edward Terry, capellaan van den ambassadeur Thomas Roe, na Oost-Indien; ...(9) Twee bysondere scheeps-togten, de eerste van Roger Hawes; ... De tweede van Alexander Childe, na Suratte en Jasques: ...
Leiden, Pieter van der Aa, 1707. 9 works in 1 volume. 8vo. With 11 folding engraved plates and 4 folding engraved maps. Contemporary vellum, with manuscript short-title on spine, a silver fastening at the fore-edge (Germany, 18th century, marked "GED 12" and initials(?) "A E") and red-and-blue sprinkled edges. [2], 97, [13]; [2], 39, [6], [1 blank]; [1], [1 blank], 22 [3], [3 blank]; [1], [2 blank], [1], 86, [10]; [1], [1 blank], 12, [2]; [1], [1 blank], 34, [4]; [2], 47[=49], [5]; [2], 63, [7]; [1], [1 blank], 16, [2] pp.
€ 2,950
First edition of the 25th volume of the 8vo edition of a collection of travelogues, compiled by the publisher and cartographer Pieter van der Aa (1659-1733). The complete collection, consisting of 28 volumes, covers important voyages to the East and West Indies and other countries from 1246 to "this day" (1696), undertaken by all European countries other than the Dutch. The present volume deals with voyages during the years 1611 to 1616 mostly to the East Indies, but also including an account of an embassy to the King of Ethiopia and the accounts of two voyages of the British Captain John Smith (1580-1631) to New England (West Indies). The majority of the voyages to the East Indies included here were undertaken by the British East India Company, mostly visiting India, including several accounts of the Mughal Empire and its ruler.
A few folding plates slightly creased, a marginal water stain on the first three leaves and occasionally a small spot. Otherwise in very good condition. Sabin 3; STCN 159668123; for Van der Aa: P.G. Hoftijzer, Pieter van der Aa (1659-1733), Leids drukker en boekverkoper (1999).
Order Inquire Terms of sale

Related Subjects:

Africa  >  East & Southern Africa
Americas  >  North America & Mexico
Asia  >  India & Sri Lanka
Book history, education, learning & printing  >  Bindings
Cartography & exploration  >  Africa | Americas | Asia | Voyages & Travel