Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Highlights

First edition of the "Divisiekroniek", with 239 woodcut illustrations, in an interesting binding

[AURELIUS, Cornelius]. Die cronycke van Hollandt, Zeelandt en[de] Vrieslant beghinnende va[n] Adams tiden tot die geboerte ons heren Jh[es]u[m] voertgaende tot de[n] jare M.CCCCC. ende Xvij.
Leiden, Jan Seversz., 18 August 1517. Folio. With the title-page printed in red and black with a large woodcut between different woodcut borders, and 239 woodcuts in text, including 121 woodcut portraits. Black blind-tooled goatskin (1637), with gold-tooled title and binding date on side. Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

The architectural features and sculpture showing the Amsterdam City Hall in full glory.
With the magnificent engraving of the 1661 mosaic floor map of the world in 2 hemispheres,
incorporating Tasman's discoveries not otherwise published for decades

[CAMPEN, Jacob van, Hubert QUELLINUS and Jacob VENNEKOOL]. Bouw schilder en beeldhouwkonst, van het stadhuis te Amsteldam, vertoont in CIX figuuren: . . .
Amsterdam, J. Covens, C. Mortier and J. Covens junior, [ca. 1780]. Folio. With full-page engraved portrait of Jacob van Campen, engraved plates numbered I-CIX (here on 115 full-page, double-page and folding leaves) described under these numbers in the letterpress text. Contemporary half calf. Full description
€ 5,500
Order Inquire Terms of sale

A demonstration of Dutch water management skills

CONRAD, Frederik Willem, Arie Jansz. BLANKEN and Simon KROS. Rapport wegens het onderzoek omtrent eene uitwatering te Catwyk aan Zee, gedaan in 1802. Op last van dykrichter en hoogheemraaden van Rhynland.
Haarlem, François Bohn, 1803[-1804]. Folio. With 2 folding engraved maps, 15 folding engraved plates and 1 engraved plate, all except one signed by Daniel Veelwaard. Later green half cloth Full description
€ 650
Order Inquire Terms of sale

Three pamphlets on peace

[DUTCH REPUBLIC - POLITICS]. Tractaet van vrede, tusschen de Heeren Staten Generael Der Vereenichde Nederlanden: Ende den heere bisschop van Munster. Gesloten ende onderteeckent tot Cleve, den 19 April 1666. Uyt het Latijn overgeset.
[Amsterdam, 1666]. 
With:
(2) [DUTCH REPUBLIC - ENGLAND - POLITICS]. Vervolgh tweede deel van 't discours over den tegenwoordigen toestant, ende apparetien van vreede, tusschen Engelant, ende vereende Provintien. Verhandelt met een Fransman,  Engelsman, Hollander, Sweedt, ende Deen. Rotterdam, Floris Ghijssen, 1667.
(3) [DUTCH REPUBLIC - NAVIGATION - POLITICS]. Tractaet de marine, tusschen den grootmachtighsten Prince Carel de II. Koningh van Groot Brittannien, &c. ter eenre: en de Ho. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde. Geslooten inden Hage den 17 Februarij 1668. Rotterdam, Joris Redelickhuysen, 1668. 4to. 3 works in 1 volume. 19th-century boards. Full description
€ 525
Order Inquire Terms of sale

Confessions of a libertine: an extremely rare Dutch erotic novel, with 4 engraved plates

[EROTICA]. De belydenis van een lichtmis. Bevattende een aantal voorvallen in de galante wereld zo in Nederland als elders; wonderlyke ontmoetingen met vrouwen van allerlei soort; veele potsen meest voorgevallen in de nacht, en achter de gordynen; zeldzaame karakters van beiderlei sexe, enz. enz. enz. Alles beschreeven ten vermaake van de kinderen dezer wereld door den belyder zelve.
[The Netherlands, ca. 1770]. 8vo. With 4 engraved plates. Contemporary red half roan, gold-tooled spine. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Letters and related documents, 3 signed by Prince Frederik of Orange-Nassau, son of King Willem I

FREDERIK, Prince, of Orange-Nassau, Prince of the Netherlands. [Letter in German, signed, to General-Major Von Elderhorst]. 
The Hague, 24 December 1841. 24.5 x 20 cm. In pen and ink on wove paper. [1], [3 blank] pp.
With:
(2) FREDERIK, Prince, of Orange-Nassau. [Letter in Dutch, signed, to the jurist Mr. Jacobus Wertheim Jzn., with envelope sealed with red wax and the royal arms].
The Hague, 19 July 1851 (postmarked 20 July). 26.5 x 21.5 cm. Pen and ink letter thanking Wertheim for a copy of his doctoral thesis (De consulibus mercatorum Batavis, University of Utrecht, 1851). The paper is unusual, perhaps machine-made, but with a pattern of chainlines and wavy laidlines. [1], [3 blank] pp.
(3) FREDERIK, Prince, of Orange-Nassau. [Printed form letter in Dutch, signed, filled in and addressed to the jurist Mr. Jacobus Wertheim Jzn].
The Hague, 10 March 1863. 32.5 x  21 cm. Printed form letter on laid paper informing him that he has been made a member of a commission for the erection of a monument commemorating (the 50th anniversary of) the return of the House of Orange to the Netherlands in November 1813 after the defeat of Napoleon.  [5], [3 blank] pp.
(4). LOUISE OF PRUSSIA, Princess of Orange-Nassau. [Autograph signature, perhaps clipped from a letter to Mademoiselle de Viereck in Berlin, a lady in waiting of Louise's late mother, the Queen of Prussia].
The Hague? (stamped on envelope), [1826?]. 7.5 x 10 cm. Pen and ink signature on laid paper, mounted on wove paper. With envelope with black wax seal. The signature reads "Louise Prinzeß in der Niederlande geborene Prinzeß von Preußen". She and Frederik were married in 1825. The envelope is addressed "A Mademoiselle| Mademoiselle de Viereck Dame d'atour de feu S.M. la Reine de Pruße". [1] p.
(5). TIMM. [Autograph letter in German].
[No place], 18 January 1826. 24 x 19.5 cm. Pen and ink letter. [2] pp. A letter mentioning Prince Frederick and his recent bride Louise.
Full description
€ 650
Order Inquire Terms of sale

Tables for calculating the value of gold and silver

GRILL, Jan. Essai-boek of uitgereekende tafelen van alle gehaltens in 't goudt en zilver gereduceert uit marken bruto, in marken fyn. Beneffens de uitreekening van de waardy van 't zelve, in guldens, stuivers en myten, volgens de koers en order in de respective munten van Nederland gebruikelyk: zeer dienstig allen kooplieden, munt meesters en anderen in 't goudt en zilver handelende. Alles naaukeurig gereekent, ... als nooit in eenig boek van diergelyke stoffe.
Amsterdam, printed for the author and sold by Hendrik van Eyl, [ca. 1716]. 4to. With 447 pages of tables. With 4 manuscript leaves of tables added by a contemporary owner. Contemporary vellum. Full description
€ 2,250
Order Inquire Terms of sale

Historical description of Leiden, beautiful example of early Dutch book production

HOUT, Jan van. Der Stadt Leyden dienst-bouc, innehoudende verclaringe van tvvezen ende ghelegentheyt vande zelve stadt, gelijck die van outs gheweest, ende verdeelt is.
[Leiden], Raadhuispers, 1602. Small folio (ca. 19 x 29 cm). With woodcut coat of arms of the city of Leiden on title-page, and an added full-page engraved author's portrait by W. van Swanenburgh, dated 1608. Printed in textura, civilité and roman types, alternately in 2 columns and over the whole page, and with blank, outlined spaces for intended seals. Early 18th-century richly gold-tooled red morocco, gilt-edges. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale
21 books found / Show all