Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Americas / WIC - West India Company

Portuguese proposal to return Brazil to the Dutch

COUTINHO, Francisco de Sousa. Propositie ghedaen ter vergaderinghe van hare hoogh-mog: d'heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, in 's Gravenhage den XVIen. Augusti 1647.
[Netherlands], 1647. 4to. With a woodcut decoration built up from arabesque typographic ornaments on title-page and a woodcut decorated initial. Modern half calf, marbled sides. 16 pp. Full description
€ 3,750
Order Inquire Terms of sale

Goos's West-Indische paskaert in its very rare first state: a monumental nautical chart of the Atlantic Ocean on vellum in Mercator projection, used by the Dutch West Indian Company (WIC)

GOOS, Pieter. West-Indische Paskaert waer in de graden der breedde over wederzijden van de middellijn wassende so vergrooten dat die geproportioneert sijn tegen hunne nevenstaende graden de lengde. Vertonende behalve[n] Europaes zuydelijcste alle de zeekusten van Africa en America begrepen in 't Octroy bij de H.M.H. Staten Generael der vereenichde Nederl. verleent aende Generale West Indische Compagnie. Mitsgaders die van Peru en Chili inde groote Zuyd-Zee.
Amsterdam, Pieter Goos, [ca. 1660]. Printed on vellum (ca. 80 x 98 cm) from one large copperplate engraving, partly coloured by a contemporary hand. Full description
€ 185,000
Order Inquire Terms of sale

The Dutch West India Company’s thoughts on a truce with Spain

[WIC - CONSIDERATIEN - SPAIN]. Consideratien ende redenen der e. heeren bewind-hebberen vande geoctrojeerde West-Indische Compagnie ... nopende de teghenwoordighe deliberatie over den treves met den koning van Hispanjen. Mitsgaders conscientieuse bedenckinghen op dese vraghe, of men in goeder consientie magh treves maecken met den coningh van Spangjen. ... Noch de remonstrantie van zijne koninglijke majest. van Bohemen, ...
Haarlem, Adriaen Roman, 1629. 4to. Modern red half leather. 32 pp. Full description
€ 950
Order Inquire Terms of sale
8 books found