Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Medicine & Pharmacy / Gastronomy & Tobacco

Popular Dutch book of secrets, with over 1500 secrets

BATTUS, Carolus. Secreet-boeck van veele diversche en heerlijcke konsten in veelderley materien, met veel remedien tegen de innerlijcke en uytterlijcke gebreken der menschen. ... Verrijckt met verscheyden secreten van wijnen, verwen ende schrijf-konsten.
Amsterdam, Jan Jacobsz. Schipper, 1661. 12mo. Contemporary vellum. 573, [3] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Very rare edition of a popular work with over 1500 "secrets"

BATTUS, Carolus. Het secreet-boek vol heerlijke konsten. Als van de hooftstoffen in elks gebruik, vande gebreken, siekten en qualen der menschen, van tamme en wilde dieren ..., bloemen, kruiden en saden ..., van olien en salven te bereiden, van distileren en andere weetenschappen; met een aenhangsel verrijkt, uyt een groot getal Latijnsche, Italiaansche, Francoische, Hoog- en Neder-duitsche autheuren vergadert.
Leeuwarden, Hendrik Rintjes, 1694. 12mo. With a woodcut vignet on title-page. Contemporary vellum with boards partly folded over the edge, with manuscript short-title on spine. 573, [3] pp. Full description
€ 1,950
Order Inquire Terms of sale

Six rare books of secrets (1540-1686), covering metallurgy, dying, medicine, carving,
paper cutting and the Amsterdam labyrinth

[BOOKS OF SECRETS]. Kunstbüchlin, gerechten gründtlichen gebrauchs aller kunstbaren Werckleut. Ertzarbeyt, in un[d] ausserhalb feurs, auss alchimistischem und natürlichem grund ... Jede Farben zubereyten, erhalten, bessern und widerbringen.
Frankfurt am Main, Christian Egenolph, [ca. 1540]. With woodcut illustration on title-page, depicting about 25 tools, implements and pieces of equipment for painting, metalworking, smelting, woodworking and other arts and crafts.
With:
(2) Den sack der consten, uyt den Italiaens ende Franssoys in onse Nederlantsche tale overgheset, tot vermakinghe van alle sware gheesten, ende voor de ghene die gheerne wat nieus willen hooren.
Antwerpen, Godtgaf Verhulst, 1622. With woodcut illustration on title-page and a small woodcut illustration in text.
(3) CERVIO, Vincenzo. Il trinciante ..., ampliato, et ridotto a perfettione dal cavalier reale Fusoritto da Narni.
Including: Aggiunta fattaal trinciante.
Venice, heirs of Giovanni Varisco, (1593). 2 parts. With Varisco's woodcut device on title-page of part 1 and a more attractive larger variant on the title-page of part 2 (repeated above the colophon), 4 full-page woodcuts on 2 integral leaves and 2 (of 3) folding woodcut plates.
(4) PROCACCHI, Giaccomo. Voorlegh boeck ofte maniere om verscheyden soorten van spijse soo gesooden als gebraden, aende vorck voor te snyden ende om dienen.
Leiden, Jacob Roels, 1639. With 3 folding woodcut plates and 13 full-page woodcuts on integral leaves. The numbering of the plates omits no. 8 as usual.
(5) Konstig en vermaakelijk tyd-verdryf, der Hollandsche jufferen of onderricht der papiere sny-konst. ... Het eerst deel [all published].
Amsterdam, Johannes ten Hoorn, 1686. With about two dozen woodcuts in text.
(6) Verklaringe van verscheyden kunst-rijcke wercken en hare beweginghe, door oorlogie-werck ghedreven, ... Alles te sien in't Oude Doolhof tot Amsterdam.
Amsterdam, Tymon Houthaak, 1650. With an engraved illustration of a labyrinth on title-page and 4 further illustrations on integral leaves (1 full-page and blank on the verso, by P. Holsteyn after A. Vinckenbrinck; 3 in text). Lacking the folding engraved plate of David and Goliath.
6 works in 1 volume. Small 4to (19.5 x 16 cm). Half vellum (ca. 1730). Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

The productive and profitable aspects of the natural world

BRADLEY, Richard. Wysgeerige verhandeling van de werken der natuure. Waar in verscheide trapswyze opklimmingen, in de byzondere deelen der scheppinge, als mynstoffen, plantgewassen en dieren aangetoond worden. Hier by is gevoegd een berigt van den tegenwoordigen staat der tuinen, zoo van Groot-Brittanien, als van gansch Europa. Als meede nieuwe ondervindingen ter verbetering van onvrugtbaare gronden, en aankweeking van houtgewas, vrugtboomen, wyngaarden, zalaade, peulvrugten en alle soorten van graanen: benevens eenige aanmerkingen over den landbouw der Vlaamingen in het zaayen van vlas. ... Na den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
Amsterdam, Isaak Tirion, 1744. 8vo. With title-page printed in red and black with woodcut vignette, and 29 engraved folding plates (numbered I-XVII and XX-XXXI: there were no plates XVIII or XIX), each showing several botanical and zoological illustrations. Contemporary vellum. [8], "330" [= 320] pp. Full description
€ 975
Order Inquire Terms of sale

The history and preparation of coffee

CADET DE VAUX, Antoine-Alexis and Charles-Louis CADET. Dissertation sur le café; son historique, ses propriétés, et le procédé pour en obtenir la boisson la plus agréable, la plus salutaire et la plus économique; ...
Paris, for the Bureau du Journal d'Economie Rurale, Mme. Huzard and Xhrouet, 1806. 12mo. Contemporary blue boards. [3], [1 blank], 120 pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

The most complete Renaissance treatise on culinary carving, with 3 woodcut plates

CERVIO, Vincenzo. Il trinciante . . ., ampliato, et ridotto a perfettione dal cavallier reale Fusoritto da Narni.
Venice, heirs of Francesco Tramezini, 1581. 4to. With woodcut printer's device on title-page and 3 woodcut plates (1 folding), showing carving knives, forks and a carving iron, and fowl ready for carving, with parts labelled. Modern dark brown, gold- and blind-tooled reversed calf. [4], 44 ll. Full description
€ 15,000
Order Inquire Terms of sale

An excellent treatise on viniculture

COLLIGNON D'ANCY, Théodore. Nouveau mode de culture et d'echalassement de la vigne, applicable à tous les vignobles où l'on cultive les vignes basses.
Metz, printed by Dembour and Gangel for Warion, [1847]. 8vo. With woodcut vignette on the title-page, and 3 large folding plates, lithographed by Dembours and Gangel. Modern half morocco, preserving the original illustrated wrappers. VI, [2], 191, [1 blank] pp. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale

Rare true 1709 edition on herbal medicine by a Silesian noblewoman, with an appended cookery book

ELEONORA MARIA ROSALIA. Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des christlichen Samariters. Oder: Aus christlicher liebe des nächsten eröffnete Geheimnisse vieler vortrefflicher bewährter artzneyen, ...; wie auch einem neuen Koch-Buch, ...
Leipzig, Thomas Fritsch, 1709. 2 parts in 1 volume. 4to. Contemporary tanned sheepskin. [2], 467, [1]; [2], 120, [10] pp. Full description
€ 3,750
Order Inquire Terms of sale
33 books found / Show all