Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / Maritime & Military History

Navigating the waters around Texel

BRANDLIGT, Laurens. Scylla en Charybdis; behelzende een project, ter verbetering der zeegaten en het vaarwater van Texel, en aanwinning van eenige duizend morgen land.
Amsterdam, Johannes Allart, Laurens Brandligt, 1780. 8vo. With 4 folding engraved maps and 1 folding engraved plate. Contemporary mottled calf, richly gold-tooled spine. Full description
€ 2,750
Order Inquire Terms of sale

Biography of the great Dutch naval hero Admiral Michiel de Ruyter
Large paper copy of the first edition

BRANDT, Geeraert. Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.
Amsterdam, for Wolfgang, Waesberge, Boom, van Someren and Goethals, 1687 (engraved title-page: printed by Pieter and Joan Blaeu, 1686). Folio (34.5 x 22.5 cm). With engraved title-page, engraved portrait of De Ruyter, 7 engraved double-page plates by Sebastiaen Stoopendaal and 1 engraved plate by Joseph Mulder. Late 18th-century calf, gold-tooled spine. Full description
€ 3,750
Order Inquire Terms of sale

Contemporary accounts of two power struggles, in Italy and in the Low Countries

CAPELLA, Galeazzo Flavio. De rebus nuper in Italia gestis [in the running heads: "De bello Mediolanensi"] libro octo ...
(Colophon: Antwerp, Maarten de Keyser), 1533.
With: (2) SERVILIUS, Johannes (Jan KNAAP). Geldrogallica conjuratio in totius Belgicae clarissimam civitatem Antverpiam, duce Martino Rosheymio, ...
Augsburg, Heinrich Steiner, 1544. 2 works in 1 volume. Small 8vo (15 x 10 cm). Contemporary vellum wrappers, with 2 fragments of the March and April calendar leaf (in red and black) of a manuscript Missale romanum (ca. 1475/1500?) used as end leaves. Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

A rare pocket atlas for officers and travellers, with 25 maps

CLEYNHENS, Bernardus. Accuraat geografisch kaart-boekje of zak-atlas van het keyzerryk en geheel Duytsland, de Oostenrykse Nederlanden, …
Haarlem, Bernardus Cleynhens, [ca. 1747?]. Small 8vo (16 x 10 cm). With 25 double-page engraved maps (2 overview maps), and an engraved plate with 8 scales, all hand-coloured, partly in outline. Half textured red cloth (ca. 1860?). Full description
€ 5,000
Order Inquire Terms of sale

Second edition of a highly innovative work on Dutch fortification

COEHOORN, Menno van. Nieuwe vestingbouw, op een natte of lage horisont; welke op driederleije manieren getoont word in 't fortificeren der binnengrote van de Fransche royale seshoek...
Leeuwarden, heirs and widow of Hendrik Rintjes, 1702. Folio. With 12 (of 14) engraved plates, including 6 folding and 3 double-page. Contemporary calf, with blind-stamped centrepiece on both sides. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Nice Italian atlas of the Dutch Republic and its possessions overseas

CORONELLI, Vincenzo Maria. Teatro della Guerra. Il Belgio Confederato.
[Venice, 1706]. Oblong 8vo (leaves 19.1 x 25.5 cm). With 127 engraved plates: 2 general titles (transcribed together to give the title above), and 10 part-titles, folding portrait of the English King and Dutch Stadtholder William III, 2 plates with coats of arms, 11 full-page maps, 53 plates with 75 plans of cities and fortifications (including 1 repeat), 33 plates with 50 city views, 8 plates with views of buildings, 3 of tombs of naval heroes, 3 costume plates and a view of a wind cart on the beach. Contemporary vellum. Full description
€ 12,500
Order Inquire Terms of sale

Governor-General Daendel's rule in the Dutch East Indies

DAENDELS, Herman Willem. Staat der Nederlandsche Oostindische bezittingen, onder het bestuur van der gouverneur-generaal Herman Willem Daendels, ridder, luitenant-generaal, &c. in de jaren 1808-1811.
The Hague, (colophon: Hendrik van Teeckelenburgh and the Van Cleef brothers), 1814. 4 volumes. Folio. With a small portrait of Daendels mounted on the half-title of the first volume. Contemporary boards. Full description
€ 5,500
Order Inquire Terms of sale

Naval convoys for merchant ships; import and export taxes on 430 goods,
under the short-lived British governorship of the Netherlands

DUDLEY, Robert, Earl of Leicester. Placcaet op tstuck vande convoyen (mitsgaders licenten, …) ghedaen … by zyne Excellentie, tot Utrecht den laetsten Aprilis, anno. M. D. LXXXVI.
Utrecht, widow of Coenraet Henricksz, 1586.
With: (2) DUDLEY, Robert, Earl of Leicester. [Incipit:] ¶ Robert, Grave van Leycester …, allen … die deze … sullen sien oft hooren lesen saluyt. Alsoo …: so ist dat wy … goet … geacht hebben, alle de … lysten vanden goedere[n] gaende naer … vreemde lande[n], …, te redigeren en[de] dresseren in ee[n] sijste[! = lijste], ....
(Colophon: Utrecht, printed by Hendrick van Borculo, [1586]). 2 works sewn together. 4to. Disbound. Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale

Three pamphlets on peace

[DUTCH REPUBLIC - POLITICS]. Tractaet van vrede, tusschen de Heeren Staten Generael Der Vereenichde Nederlanden: Ende den heere bisschop van Munster. Gesloten ende onderteeckent tot Cleve, den 19 April 1666. Uyt het Latijn overgeset.
[Amsterdam, 1666]. 
With:
(2) [DUTCH REPUBLIC - ENGLAND - POLITICS]. Vervolgh tweede deel van 't discours over den tegenwoordigen toestant, ende apparetien van vreede, tusschen Engelant, ende vereende Provintien. Verhandelt met een Fransman,  Engelsman, Hollander, Sweedt, ende Deen. Rotterdam, Floris Ghijssen, 1667.
(3) [DUTCH REPUBLIC - NAVIGATION - POLITICS]. Tractaet de marine, tusschen den grootmachtighsten Prince Carel de II. Koningh van Groot Brittannien, &c. ter eenre: en de Ho. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde. Geslooten inden Hage den 17 Februarij 1668. Rotterdam, Joris Redelickhuysen, 1668. 4to. 3 works in 1 volume. 19th-century boards. Full description
€ 525
Order Inquire Terms of sale
33 books found / Show all