Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Europe / Spain & Portugal

Glorious voyages and expeditions undertaken by the Spaniards (large paper copy)

AA, Pieter van der (editor) and Johann Ludwig GOTTFRIED (falsely attributed to) De gedenkwaardige en al-om beroemde voyagien der Spanjaarden na West-Indiën, namentlijk in het Zuyder- en Noorder-gedeelte van het eertijds onbekende America ... Alles onlangs uyt het Spaans in 't Nederlands getrouwelijk vertaalt ... Het tweede stuk.
Leiden, Pieter van der Aa, [ca. 1711]. Second volume (of 2). 1mo. With engraved title-page, 14 engraved maps (7 leaves with 2 maps each), and 41 engravings in text. Contemporary blind-tooled vellum, boards with a large blind-tooled centrepiece with the initials H.B. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

The Dutch Republic bans the export of military goods to territories under Spanish control

[AERSSEN, Cornelis van]. Placcaet vande Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, inhoudende scherp verbodt van opte steden, havenen, ... onder t'gebiedt vanden Coninck van Spaingien, ... geen toevoer uyte Vereenichde Nederlanden te doen van salpeter, buspoeder, ...
The Hague, Aelbrecht Hendricksz., "1591" [=1591/94?]. Disbound. Full description
€ 650
Order Inquire Terms of sale

Graphically stunning 3-volume historical manuscript atlas

[ATLAS - HISTORICAL]. Atlas historique. - Souvenirs historiques. - Tableaux et cartes.
[Montpellier?], [date on spine of vol. 1:] 1851. 3 volumes. Folio (vol. 1) and large 4to (vols. 2-3). Neatly written manuscripts on paper with 23 graphically vibrant maps, coloured in outline with subtly shaded washes in grey (for the coasts) and numerous bright colours (for political boundaries), and with calligraphic headings. Contemporary bindings: vol. 1 red half goatskin; vol. 2 black half goatskin; vol. 3 black sheepskin. Full description
€ 4,250
Order Inquire Terms of sale

Renowned Portuguese voyages of discovery 1419-1539 (large paper copy)

BARROS, João de. De doorlugtige scheeps-togten der Portugysen na Oost-Indiën, mitsgaders de voornaamste gedeeltens van Africa en de Roode-Zee met alle daar omtrent gelegene eylanden, ... Alles onlangs uyt het Portugys in 't Nederlands getrouwelijk vertaalt, ... Nu aldereerst dusdanig in twee stukken afgescheyden in 't ligt gebragt.
Leiden, Pieter van der Aa, [ca. 1711]. 2 volumes. 1mo. With 2 engraved title-pages, engraved dedication, 22 engraved maps (2 double-page, and 20 half-page on 10 leaves), and 60 engravings in text. Contemporary blind-tooled vellum, boards with a large blind-tooled centrepiece with the initials H.B. Full description
€ 8,500
Order Inquire Terms of sale

Recollections of Poland

BEAUJEU, Chevalier de [= François Paulin DALAIRAC]. Memoires du Chevalier de Beaujeu. Contenant ses divers voyages, tant en Pologne, en Allemagne, qu'en Hongrie...
Amsterdam, heirs of Antoine Schelte, 1700.
With: (2) [LACERDA, Fernando Correa de (author) and Michel BLOUIN DE LA PIQUETIERRE (translator)]. Relation des troubles arrivez dans la cour de Portugal en l'année 1667. & en l'année 1668.
Amsterdam, suivant la copie [= A Wolfgang?], 1674. 2 works in 1 volume. 12mo. Contemporary vellum. Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale

Travelling to Madrid

BLANQUI, Jérôme- Adolphe. Reis naar Madrid, gedaan in de maanden augustus en september 1826; behelzende een staatkundig-wijsgeerig overzigt van de zeden en gebruiken der Spanjaarden.
Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1827. 8vo. With title-page with engraved vignette. Contemporary boards, uncut. Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale
108 books found / Show all