Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Maritime History

Dutch trade, whaling, herring fishery, etc., with magnificent views of the harbours of the Netherlands
and the Dutch East Indies ca. 1772-ca. 1781, including a wide variety of boats and ships

AA, Cornelis van der (ill. by Dirk de JONG, Hendrik KOBELL jr. and Mattheus SALLIETH). Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visscherij en de walvisch vangst. In een-en-dertig kunstplaaten naar het leven afgebeeld ...
Amsterdam, Evert Maaskamp, 1805. Large folio. With engraved title-page and 31 double-page engraved views (ca. 28.5 x 39.5 cm) showing Dutch harbours with a wide variety of sailing boats and ships. Modern half calf. Full description
€ 19,500
Order Inquire Terms of sale

Travels to the West Indies during the years 1521-1524.

[AA, Pieter van der]. Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën, ... gedaan; zedert het jaar 1521 tot 1524 ... [volume 10].
Leiden, Pieter van der Aa, 1707.
Comprising:
(1) Vervolg der roemwaardige zee- en land-reysen des dapperen Ferdinand Cortes; aan de vaste kust van Mexico en Nieuw-Spaanje. Gedaan in 't jaar 1521, en vervolgens.
Leiden, Pieter van der Aa, 1706.(2) Drie verscheyde togten ter zee en te land in de West-Indien, gedaan in 't jaar 1523 en vervolgens. De eerste door Franciscus de Garay van Jamaica na Panuco; de tweede door Pedro d'Avarado van Mexico na Guatemala; de derde door Diego de Godoy; mede van Mexico.Leiden, Pieter van der Aa, 1707.
(3) Scheeps-togt van Johan de Verrazano, Florentyner, na Florida.Leiden, Pieter van der Aa, 1706.3 works in 1 volume. 8vo. With 15 engraved double-page plates and 4 engraved folding maps. Contemporary calf, gold-tooled spine and board edges. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Glorious voyages and expeditions undertaken by the Spaniards (large paper copy)

AA, Pieter van der (editor) and Johann Ludwig GOTTFRIED (falsely attributed to) De gedenkwaardige en al-om beroemde voyagien der Spanjaarden na West-Indiën, namentlijk in het Zuyder- en Noorder-gedeelte van het eertijds onbekende America ... Alles onlangs uyt het Spaans in 't Nederlands getrouwelijk vertaalt ... Het tweede stuk.
Leiden, Pieter van der Aa, [ca. 1711]. Second volume (of 2). 1mo. With engraved title-page, 14 engraved maps (7 leaves with 2 maps each), and 41 engravings in text. Contemporary blind-tooled vellum, boards with a large blind-tooled centrepiece with the initials H.B. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

8 large illustrated volumes of the most important voyages
from the 15th to the end of the 17th century

AA, Pieter van der (editor) and Johann Ludwig GOTTFRIED. De aanmerkenswaardigste en alomberoemde zee- en landreizen der Portugeezen, Spanjaarden, Engelsen en allerhande natiën: zoo van Fransen, Italiaanen, Deenen, Hoogh- en Nederduitsen als van veele andere volkeren. Voornaamenlyk ondernomen tot ontdekking van de Oost- en Westindiën, midsgaders andere verafgelegene gewesten des aardryks.
The Hague, widow of Engelbrecht Boucquet and sons; Leiden, Jan van der Deyster, and Boudewijn and Pieter van der Aa, 1727. 8 volumes. 1mo and folio. With 7 (of 8) engraved frontispieces (lacking that of volume 4), 4 engraved dedications, 117 engraved maps on 61 leaves, 7 engraved plates and 502 engravings in text. Further with 127 (of 128) title-pages (including a general title-page, a title-page to 7 (of 8) volumes, lacking that of volume 4, and 118 for the separate works). Volume 1-3 & 5-8: contemporary mottled calf, gold-tooled spine and board edges; volume 4: modern calf. Full description
€ 65,000
Order Inquire Terms of sale

An early account of Timbuktu by an American sailor

[ADAMS, Robert (= Benjamin ROSE)]. Jongste en echte berigten betrekkelijk Tombuctoo en eenige andere nog onbezochte deelen der binnenlanden van Afrika.
Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon, 1818. 8vo. With a folding engraved map (30.5 x 37.5 cm) of North Africa with the routes of Mungo Park and Robert Adams highlighted in colour. Contemporary boards. Full description
€ 1,500
Order Inquire Terms of sale

A breakdown of a 17th-century Dutch merchant ship

[ALLARD, Carel]. Verklaaring der letteren en getalen, aangewezen in het volmaakt schip.
Amsterdam, Mattheus Woortman (active: 1759-1767). Folio broadsheet (50 x 30 cm), with an engraving of a ship (image size: 15.5 x 21 cm) above (coloured by a contemporary hand), letterpress text below in 3 columns, and the imprint at the foot. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Three letters written in 1539 on the Ottoman threat in the Mediterranean

ALVAREZ DE TOLEDO, Pedro and Maria OSORIO Y PIMENTEL. [Three letters to Ferrante Gonzaga, Viceroy of Sicily, two from Pedro Alvarez de Toledo and one from his wife Maria Osorio y Pimentel].
Andria (in the Kingdom of Naples), 13 August to 10 September 1539. Folio (21.5 x 30 cm).
(1) Letter in Italian, signed, from Pedro Alvarez de Toledo in Andria to Ferrante Gonzaga, 13 August 1539, with a 23 mm seal bearing Alvarez de Toledo's coat of arms (with a chain of flags) stamped on a slip of paper attached with red wax.
(2) Letter in Spanish, signed, from Pedro Alvarez de Toledo in Andria to Ferrante Gonzaga, 3 September 1539, with the 45 mm imperial armorial seal stamped on a slip of paper attached with red wax.
(3) Letter in Italian, signed, from Maria Osorio y Pimentel [in Andria] to Ferrante Gonzaga, 10 September 1539, with the remains of what appears to be her husband's 23 mm red wax seal.
Each letter, in brown ink, occupies one page, with the last page containing the address and the sender's seal. The two inside pages of the second and third letter are blank. Each formerly folded for posting, so that the address would have appeared on one side and the seal on the other. Full description
€ 15,000
Order Inquire Terms of sale

Four pamphlets on the first Anglo-Dutch war and Admiral Tromp's role

[ANGLO-DUTCH WAR]. Engelschen alarm: of oorlogs-teyken.
Amsterdam, Hendrik van der Stegen, 1652.
With:
(2) Engelschen oorlog, . . .
Rotterdam, Jan van Dalen, 1652.
(3) TROMP, Maarten. Copie vande brief vanden manhaftigen Admirael Tromp aende . . . Staten Generael . . .
[Amsterdam?], 1652.
(4) Notabel proef-stuck, van de oude manhaftigheyt der Hollanders en Bataviers op zee, . . .
Haarlem, Dominicus Jansz. de Gaver, 1652. 4 works in 4 volumes. 4to. Ad 4 in later brown paper wrappers, the others disbound. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

A dissertation from Manilla's Jesuit University
on practical mathematics for the military

ARAYA, Fernando de. Conclusiones mathematicas, practicas, y especulativas defendidas en el principio del segundo año ... 
Manila, Nicolas de la Cruz Bagay, 1758. 4to. With engraved frontispiece equestrian portrait of Ferdinand VI, King of Spain and Emperor of the Indies. Contemporary salmon-coloured silk over flexible boards, preserved in modern portfolio. Full description
€ 8,750
Order Inquire Terms of sale

Rare print series by celebrated marine painter Ludolf Bakhuizen

BAKHUIZEN (BACKHUYSEN), Ludolf. d'Y Stroom, en zeegezichten.
Amsterdam, "1701" [= ca.  1751]. Foolscap oblong 1mo (33 x 42 cm). Engraved calligraphic title-page (16.5 x 23.8 cm), mezzotint portrait of Bakhuizen (18.5 x 14.4 cm), probably by Jacob Gole, with a 4-line Latin verse by Joan van Broekhuizen printed from a separate plate, and 10 etched plates, the first with a 6-line Dutch verse by Bakhuizen printed from a separate plate. The first plate measures 19.7 x 25.9 cm, the others ca. 17.5 x 23.5 cm. Loose sheets inserted in modern portfolio. Full description
€ 18,500
Order Inquire Terms of sale
418 books found / Show all