Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

History, Law & Philosophy / VOC & WIC

The battle on VOC millions, retrieved by the Dutch sea admiral Michiel de Ruyter

[SECOND ANGLO-DUTCH WAR - BATTLE OF VÅGEN - VOC]. Zee-journael, ofte autentijcq verhael, uyt d'annotatien van de heeren haer hoogh-mogende volmachtighde inde vloot, der doorluchtighste geunieerde Republique, en andere schriften, aengaende al het ghepasseerde, 't zedert 't vertreck van de vloot uyt Spanjaerts-gat na de Noort, tot het wederkeeren voor Goeree, met alle voorvallen in zee, ontmoetingen, ghevecht in Noorwegen, tempeesten, en wat in 't generael en particulier voorgevallen en geschiedt is, van den 13 juny tot den 6 octob. 1665.
[Amsterdam?, Jacobus Venckel?], 1665. 4to. With an ornamental woodcut title-vignette. Contemporary half vellum, marbled sides. 35, [1 blank] pp. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Madagascar and its opportunities for trade and colonization, detailing the trade with India, Persia,
Hormuz and other countries and tribes along the Arabian Sea

BOOTHBY, Richard. A breife discovery or description of the most famous island of Madagascar or St. Laurence in Asia neare unto East-India.
London, Printed by E[dward]. G[riffin]. for John Hardesty, 1646. Small 4to (20 x 15.5 cm). Gold-tooled tanned sheepskin (ca. 1850). Rebacked, with original backstrip laid down. [12], 72, [1], [1 blank] pp. Full description
€ 35,000
Order Inquire Terms of sale

"The first authoritative and detailed account of the West Coast of Africa"

BOSMAN, Willem. Voyage de Guinée, contenant une description nouvelle & très-exacte de cette côte où l'on trouve & où l'on trafique l'or, les dents d'elephant, & les esclaves: ...
Utrecht, Antoine Schouten, 1705. Large 12mo (17 x 10 cm). With an engraved author's portrait, an engraved frontispiece and 27 folding engraved plates. Contemporary marbled boards. [16], 520 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Important treatise on the legal and political status of the Dutch Republic

[BOXHORN, Marcus Zuerius]. Commentariolus de statu confoederatarum provinciarum Belgii. Editio sexta auctior & emendatior. Accessit de eadem materia Pauli Merulae Diatriba. Nec non Decretum Ordd. Holl. & West-Frisiae, De antiquo iure Reip. Batavicae.
The Hague, Adriaan Vlacq for Johannes Vlacq, 1668. 12mo. Contemporary calf, gold-tooled spine, boards and board edges, gilt edges. [12], 202 pp. Full description
€ 850
Order Inquire Terms of sale

Two accounts of Dutch voyages to Chile and Japan

BROUWER, Hendrik. Journael ende historis verhael van de reyse gedaen by oosten de Straet Le Maire, naer de custen van Chili ... inden jare 1643 voor gevallen.
Including: [VRIES, Maerten Gerritsz.]. Als mede een beschryvinghe van het eylandt Eso, ghelegen ontrent dertigh mylen van het machtigh Rijcke van Japan ... soo als eerst in 't selvige jaer door het schip Castricum bezeylt is.
Amsterdam, Broer Jansz., 1646. 4to. With 2 folding engraved maps and a folding engraved plate. Modern wrappers, in cloth clamshell box. 104 pp. Full description
€ 28,000
Order Inquire Terms of sale

Magnificent engraving of the 1661 mosaic floor map of the world in 2 hemispheres,
incorporating Tasman's discoveries not otherwise published for decades

[PLAN - AMSTERDAM CITY HALL]. [CAMPEN, Jacob van]. Le pavé de la grand' sale des bourgeois.
[Amsterdam, Gerard Valk, 1719]. Very large engraved folding plan comprising 1 1/2 sheets (measuring 46 x 83 cm as assembled), engraved by Danckert Danckertsz. and his father after drawings by Jacob Vennekool, including the two hemispheres of the world map and a celestial map of the constellations of the northern hemisphere (each 10 cm in diameter). Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Misconduct at Basra by VOC resident

[CANTER, Frans (subject)]. Deductie gedaan ... uit den name ende van wegens bewindhebberen van de Oost-Indische Compagnie ter kamer Amsterdam, eerst requiranten van appoinctement van anticipatie, en nu gedaagdens by mandament van revisie, ter eenre, op ende jegens Aaltje Fransse, weduwe van Cornelis Canter, Jan Canter, en Hendrik van Greuningen, als in huwelyk hebbende Anna Canter, zeggende te zyn moeder, broeder, en zwager respective, van Frans Canter, alle wonende te Amsterdam, ...
[Amsterdam, 1752]. Folio (31.5 x 20.5 cm). Side-stitched.
With: (2) Missive van de bewindhebberen van de generale Neederlandsche geoctroyeerde Oostindische Compagnie ter vergadering van Seeventienen.
[Amsterdam, 1758]. Folio (33 x 21 cm). Side-stitched. 28, [1 blank], [1]; 13, [3 blank] pp. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

Provisional agreement between the Netherlands and Portugal over Ceylon

[CEYLON]. Provisioneel ende particulier tractaet, gemaeckt, gearresteert ende besloten in 's Graven-Hage, den 27. Martii, 1645. tusschen de heer Francisco de Zousa Continho, raedt ende ambassadeur van den doorluchtighsten grootmachtigen Koningh van Portugael, Algarves, &c. ...; ende de ... Staten Generael van de Vereenighde Nederlandtsche Provincien, &c. aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't Fort Galle [in Ceylon], &c.
The Hague widow and heirs of Hillebrandt Jacobsz. van Wouw, 1645 [= The Hague, Paulus Scheltus, ca. 1697?]. 4to. Modern plain-paper wrapper. [8] pp. Full description
€ 300
Order Inquire Terms of sale
61 books found / Show all