Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / Art. Architecture & Literature

Attractively illustrated and popular medical work

BEVERWIJCK, Johan van and Jacob CATS. Wercken der genees-konste.
Amsterdam, (widow of) Jan Jacobsz. Schipper, 1672. 3 volumes bound as 1. 4to. With engraved frontispiece, 28 engravings in volume one, 29 engravings in volume two (including one on the title-page) and 20 engravings (including one on the title-page) plus 1 woodcut in volume three. Contemporary vellum. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Beautifully illustrated commemoration of the triumphal entry of William III into the Hague

[BIDLOO, Govert and Romeyn de HOOGHE]. Komste van Zyne Majesteit Willem III. Koning van Groot Britanje, enz. in Holland; ofte omstandelyke beschryving van alles, het welke op des zelfs komste en geduurende zyn verblyf, in 's Graavenhaage en elders, ten teeken van vreugde en eere, is opgerecht en voorgevallen.
The Hague, Arnoud Leers, 1691. Folio. With an engraved title-page by Romeyn de Hooghe, a letterpress title-page with Leer's woodcut device, a portrait of King William III by Van Gunst and 14 engraved plates (11 double-page) by Romeyn de Hooghe, showing his triumphal entry into the Hague, the ceremonies, the triumphal arches, their paintings and sculptures, the nightly illumination of the town hall, the fireworks, etc. Further with an extra added engraved plate of King William's tomb by Daniel Marot. Contemporary calf, gold-tooled spine and board edges. Full description
€ 5,850
Order Inquire Terms of sale

Students dressed up in 16th-century costumes
On occasion of the 295th anniversary of Leiden University

[BOS, Gerardus Johannes]. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 7den junij 1870. Ter viering van den 295sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende Bezoek gebragt aan Leiden in 1586, door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, enz, enz.
Leiden, Jac. Hazenberg, Corn. & Sons, [1870]. Oblong folio (ca. 28 x 37 cm). Text printed on blue paper, 36 hand-coloured lithographed folding plates with keys printed below, bound as leporello (27.5 cm x 12,8 m(!)), partly gilt. Contemporary red morocco portfolio, gilt central ornament with title in gold ''Maskerade Leiden 1870'' on front cover, red ties. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Charming series of Dutch costume plates

[COSTUMES - NETHERLANDS]. Kleederdragten en typen der bewoners van Nederland.
Amsterdam, P.G. van Lom, [1863?]. Accordion-folded print series (10.5 x 6.5 cm), with 16 tinted lithographed plates, publisher's colouring and heightened with gum arabic. Publisher's original boards, with title on front. Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale

Standard work on the nobility of Friesland with 252 beautifully coloured coats of arms

HAAN HETTEMA, Montanus de and Arent van HALMAEL. Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel, uit oude en echte bescheiden en aanteekeningen, en met bijvoeging van de wapens der onderscheidene geslachten, opgemaakt.
Leeuwarden, D. Meindersma, 1846. 2 volumes. Large folio (45.5 x 29.5 cm). With 2 lithographed title-pages, 2 folding letterpress tables, 42 full-page hand-coloured lithographed plates (with the heraldic tinctures, including gold and silver), each showing 6 coats of arms. Contemporary gold-tooled mottled calf, each board with arms with a count's(?) crown and a chain with the order of Malta. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

First and only edition of a radical political pamphlet built around an imaginary voyage
a spin-off from Neville's 1668 "Isle of Pines"

[IMAGINARY VOYAGE]. Verhael van den wonderlijken oproer, voorgevallen in de provincie van Mallanbruino, gelegen een graed bezuiden het eyland Pines: ende hoe de zelve is gestilt. t'Samenspraek tusschen drie persoonen te wacht zijnde, Arent, Gijsbert, Dirck.
[Holland?], 1672. 4to. Later blue/grey paper wrappers. Full description
€ 6,850
Order Inquire Terms of sale

8 large plans and elevations of an innovative 1687 house on an island in the River Vecht

KRAMER, Herbert. [Huis te Nigtevecht, incipit:] Aan den edelen agtbaren heer Pieter Reael, heere tot Nigtevegt, oud-schepen en raad der stad Amsterdam. ende aan syn eds. waarde gemalinne mevrou Maria Eleonora Huidecoper van Maarseveen, vrouwe tot Nigtevegt. werden dese gronden en gezigten van haar edd. huys, met schuldige eerbiedigheyt opgedragen.
Amsterdam, Cornelis Danckerts the younger, [ca. 1696]. Royal folio (44.5 x 29.5). With 8 double-page engraved plates (plate size mostly ca. 29.5 x 35.5 cm) by Bastiaan Stopendaal after the designs of Herbert Kramer; and a half-page engraved coats-of-arms of Reael and his wife on the back of the dedication page. Modern half maroon goatskin morocco. Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

Gorgeous Dutch costume book coloured for the publisher by the painter Jan Willem Pieneman

MAASKAMP, Evert. Afbeeldingen van de kleedingen, zeden en gewoonten in Holland, met den aanvang der negentiende eeuw. ... Tableaux des habillements, des moeurs et des coutumes en Hollande, au commencement du dix-neuvième siècle. ...
Amsterdam, Evert Maaskamp, [1811?]. Imperial 4to (30 x 25.5 cm). Engraved allegorical frontispiece dated 1805, and 20 numbered engraved plates of Dutch costumes, all dated 1811, frontispiece and plates coloured for the publisher by the painter Jan Willem Pieneman. Contemporary boards, orange paper sides edged with a gold-tooled roll. Rebacked in red morocco (ca. 1900?). Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Dutch rulers from the 15th and 16th centuries, with ca. 1000 engravings of coins and medals

MIERIS, Frans van. Histori der Nederlandsche vorsten, uit de huizen van Beijere, Borgonje, en Oostenryk; welken, sedert de regeering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vyfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben.
The Hague, Pieter de Hondt, 1732-1735. 3 volumes. Large folio (41 x 26.5 cm). With an engraved dedication page by Jan Wandelaar, a number of engraved vignettes and ca. 1000 engraved reproductions of both sides of coins and medals. Volume 1 with 2 letterpress folding genealogical tables. Lacking the frontispiece by Bernard Picart. Modern red half morocco. Full description
€ 1,000
Order Inquire Terms of sale
21 books found / Show all