Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / History, Economics, Law & Politics

One of the earliest Antwerp records of Charles V’s Italian financier

[MANUSCRIPT - NOTARIAL DECLARATION]. AFFAITATI, Giovan Carlo (Johannes Carolus de AFFAYTADI). Ratificatio facta p[er] m[agnifi]cu[m] d[ominum] Jo[hannes] Carolu[s] de Affaytalis, in favorem m[agnifi]ci et r[everen]di d[omino]. Guidi d[e] Crema et Rafaelis Krumani p[e]r Castro S[anc]ti Laurentii et terris.
Antwerp, 20 January 1546. Manuscript notarial document in Latin, written in a Latin hand on one side of a single piece of sheepskin parchment (31 x 54.5 cm), opening with a large capital and closing with the notary's decorative signature, with the title and "M. Johan Carlo" on the back. Folded and loosely inserted in a paper folder (ca. 1690s?). Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Description of Den Briel

ALKEMADE, Cornelis van and Pieter van der SCHELLING. Beschryving van de stad Briele, en den lande van Voorn, ...
Rotterdam, Philippus Losel, 1729. 2 parts in 1 volume. Folio. With a double-page engraved plan of Den Briel and 3 folding engraved maps of different parts of Voorne (each ca. 50 x 70.5 cm). Contemporary blind-tooled vellum. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

First edition of the "Divisiekroniek", with 239 woodcut illustrations, in an interesting binding

[AURELIUS, Cornelius]. Die cronycke van Hollandt, Zeelandt en[de] Vrieslant beghinnende va[n] Adams tiden tot die geboerte ons heren Jh[es]u[m] voertgaende tot de[n] jare M.CCCCC. ende Xvij.
Leiden, Jan Seversz., 18 August 1517. Folio. With the title-page printed in red and black with a large woodcut between different woodcut borders, and 239 woodcuts in text, including 121 woodcut portraits. Black blind-tooled goatskin (1637), with gold-tooled title and binding date on side. Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

Original documents of an 18th-century lawsuit against the murderer of a blacksmith in Zoeterwoude

[MANUSCRIPT]. BERGH, Johan van den. Eenige stukken concerneerende criminele procedures in cas d'appel voor het hof geventileerd tusschen den bailluw van Rhijnland contra Pieter Oostenryk in materie van manslag met de ms. schriftuuren.
[Leiden], 1726-1729. Folio. Manuscript, in Dutch, on laid paper, with 2 embossed seals. Later blue paper wrappers. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Students dressed up in 16th-century costumes on occasion of the 295th anniversary of Leyden University

[BOS, Gerardus Johannes]. Gecostumeerde optogt gehouden door de leden van het Leidsche Studenten-Corps den 7den junij 1870. Ter viering van den 295sten verjaardag der Leidsche Hoogeschool, voorstellende Bezoek gebragt aan Leiden in 1586, door Robert Lord Dudley, Baron van Denbigh, Graaf van Leicester, enz, enz.
Leiden, Jac. Hazenberg, Corn. & Sons, [1870]. Oblong folio (ca. 28 x 37 cm). Text printed on blue paper, 36 hand-coloured lithographed folding plates with keys printed below, bound as leporello (27.5 cm x 12,8 m(!)), partly gilt. Contemporary red morocco portfolio, gilt central ornament with title in gold ''Maskerade Leiden 1870'' on front cover, red ties. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Chimney tax in Brabant, to fund the war against France

[BRABANT - TAXES]. Instructie gemaect byden Staeten van Brabant, achtervolgende der welcker men tellen sal allen de heerden van allen schouwen, ovens, asten, fournaisen, met den ploegen binnen den voirs. lande van Brabant bevonden, ende innen ende collecteren de imposicie vanden selven schouwen, ovens, asten, furnaysen ende ploegen, achtervolgende den consente by den Staeten van den voirs. lande van Brabant gedaen, blijckende byder acten daer af zijnde.
Antwerp, Jan Mollijns, [1553]. Small 4to (18.5 x 13.5 cm). With the woodcut arms of the Emperor Charles V on title-page. Disbound. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Pen and ink portrait of the first notable victim of the Wars of Religion in the Netherlands and a disgraced VOC governor

[BUYS, Jacobus]. [Portrait of Anthonie van Straalen].
[Amsterdam, before 1784]. Pen, black ink and gray wash on paper, 8.5 x 5.5 cm.
With:
(2) VINKELES, Reinier and Cornelis BOGERTS (engravers) after Jacobus BUYS. A.V. Straalen, Burgm: van Antwerpen.
[Amsterdam, 1784]. Engraving, 11.5 x 7.5 cm (image 8.5 x 5.5 cm).
(3) BUYS, Jacobus. [Portrait of Adriaan Valckenier].
[Amsterdam, before 1788]. Pen, black ink and gray wash on paper, 8.5 x 5.5 cm. Full description
€ 700
Order Inquire Terms of sale

First edition of a teaty on the Dutch and Portuguese commerce and territories in Ceylon

[CEYLON].

Provisioneel ende particulier tractaet, ... tusschen de heer Francisco de Sousa Continho, raedt ende ambassadeur van den doorluchtighsten grootmachtigen Coninck van Portugael, ...; ende de heeren ghedeputeerden vande hooch mogende heeren Staten Generael vande Vereenichde Nederlandtsche Provincien, etc. aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't Fort Galle [in Ceylon], etc. [At head:] Translaet uyt het Latijn inde Nederlantsche tale.
The Hague, widow and heirs of Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1645. 4to. With the woodcut arms of the States General (lion with sword and 7 arrows) in an elaborately decorated cartouche with military attributes on title-page and woodcut initial on first page. Never bound and with the bolts unopened, making a folded full sheet.

Full description
€ 475
Order Inquire Terms of sale
71 books found / Show all