Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Low Countries / History, Economics, Law & Politics

One of the earliest Antwerp records of Charles V’s Italian financier

[MANUSCRIPT - NOTARIAL DECLARATION]. AFFAITATI, Giovan Carlo (Johannes Carolus de AFFAYTADI). Ratificatio facta p[er] m[agnifi]cu[m] d[ominum] Jo[hannes] Carolu[s] de Affaytalis, in favorem m[agnifi]ci et r[everen]di d[omino]. Guidi d[e] Crema et Rafaelis Krumani p[e]r Castro S[anc]ti Laurentii et terris.
Antwerp, 20 January 1546. Manuscript notarial document in Latin, written in a Latin hand on one side of a single piece of sheepskin parchment (31 x 54.5 cm), opening with a large capital and closing with the notary's decorative signature, with the title and "M. Johan Carlo" on the back. Folded and loosely inserted in a paper folder (ca. 1690s?). [1] leaf. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Treaty between the States General and Algiers,
discussing the problems of Dutch merchants trading in the Mediterranean

[ALGIERS - TREATY - STATES GENERAL]. Tractaet tusschen Haer Hoogh Mog. De Heeren Staten Generael der vereenighde Nederlanden, ende de Regeeringe van Algiers.
The Hague, Paulus Scheltus, 1713. 4to. With Scheltus's woodcut printer's device on the title-page and with a woodcut initial. Modern brown wrappers with printed title-label pasted on the front side. 14, [2] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Description of Den Briel

ALKEMADE, Cornelis van and Pieter van der SCHELLING. Beschryving van de stad Briele, en den lande van Voorn, ...
Rotterdam, Philippus Losel, 1729. 2 parts in 1 volume. Folio. With a double-page engraved plan of Den Briel and 3 folding engraved maps of different parts of Voorne (each ca. 50 x 70.5 cm). Contemporary blind-tooled vellum. [28], 224, [8], 225-376; [8], 306, [20] pp. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Putting the British monarchy and nobility in the pillory: 7 fictitious auction catalogues,
satirically describing the British royal collections

[AUCTION CATALOGUES - FICTITIOUS]. Beredeneerde catalogus van een zeer fraaie, capitaale en pragtige inboedel, bestaande in allerleije vorstelyke meubelen, kostbaare juweelen, paarlen, goud en zilverwerk,... en laatstelyk, een nette verzameling van boeken en manuscripten, in allerlye faculteiten, doch voornaamlyk betreffende, de politieke staat van Engeland, en meest in Engelsche banden gebonden... byeenverzameld, door den Heere G. R. Zullende.. Derde druk.Amsterdam, Johannes Geyger, [1781].
With: (2) Commissie brief van den heere Wilhelmus Batavus, ...
[The Hague?], [no publisher], [1781]. The introductory letter, from "Wilhelmus Batavus" to "Lambertus Koopmans" is dated from The Hague, 15 February 1781.
(3) Catalogus van eene zo ongemeene zeldzaame, als uitmuntende verzameling van manuschripten[!]... Bestaande buiten de pakketten in 341 deelen in folio, alle in Engelsche banden ... byeen vergadert door den Lord W. Gordon.
London [= Amsterdam or The Hague?], sold by Thomas Henly [true publisher unknown], [1781]. The introductory letter, from Thomas Henly, is dated 2 February 1781.
(4) Beredeneerde notitie van 't vorstlyke poppe- en speel-goed, der kinderen van den heere G.R. ...
[Amsterdam?], [no publisher], [1781]. This catalogue presents itself as a second appendix to ad 1. Both the original catalogue and the first appendix describing themselves as catalogues for the sale in May or June 1781.
(5) Sleutel of noodige ophelderingen der onlangs uitgekomene catalogus, ... byeenverzameld, door den heere G.R. Zullende gemelde boedel, by executie verkocht worden, binnen Londen, in de maanden Mey of Juny deezes jaars.
Dordrecht, Abraham and Pieter Blussé and several others; etc., [1781].
(6) Beredeneerde catalogus eener verzameling van schilderyen, der eerste meesters van Nederland.
The Hague, Thomas Pietersz. van Os, [1783? or 1789?]. With the supposedly authenticating woodcut on the title-page, showing the coat of arms of William the Silent hanging from a memorial cross.
(7) Beredeneerde catalogus, van eene uitmuntende verzameling schilderyen, door de vermaardste Nederlandsche meesters, uit het Fransch vertaald.
Holland, [no publisher], 1783.
7 fictitious auction catalogues in 1 volume. 8vo. Contemporary half mottled calf, brown spine label with blind-tooled text and with some gold-tooled floral decorations, 20th-century marbled sides and endpapers. [4], 27, [1]; 16; 16; 16; 15, [1]; 32; 37, [2 blank] pp. Full description
€ 3,950
Order Inquire Terms of sale

First edition of the "Divisiekroniek", with 239 woodcut illustrations, in an interesting binding

[AURELIUS, Cornelius]. Die cronycke van Hollandt, Zeelandt en[de] Vrieslant beghinnende va[n] Adams tiden tot die geboerte ons heren Jh[es]u[m] voertgaende tot de[n] jare M.CCCCC. ende Xvij.
Leiden, Jan Seversz., 18 August 1517. Folio. With the title-page printed in red and black with a large woodcut between different woodcut borders, and 239 woodcuts in text, including 121 woodcut portraits. Black blind-tooled goatskin (1637), with gold-tooled title and binding date on side. [2], 436 ll. Full description
€ 45,000
Order Inquire Terms of sale

Extremely rare account of the Battle of the Sound

[BALTIC SEA]. Confrontation oder Gegenhaltung dess Schwedischen von Hölsingör vom 8 Nov. St. N. datirten, zu Elbing aber gedruckten Schreibens, und dann der gründlichen Relation Einiger Holländischen Schipper welche den 27 Novemb. allhier in Dantzig auffgekommen und an Eydes statt den ganzten Verlauff der neulichen See-Schlacht zwischen Holländischen und Schwedischen Schiffs-Flotten im Sunde, auszgesaget haben.
[Danzig], 1758. 4to. Early 20th-century cloth-backed boards. [8] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

The condemnation of cowards: a conviction of 4 Dutch captains for their fainthearted behaviour against the Dunkirk pirate Jan Baert during the Battle of Texel (1694)

[MARITIME HISTORY - PIRACY - BATTLE OF TEXEL]. Sententien van den hoogen scheeps-krijghs-raede, jegens de capiteynen Govert vander Weppelen, Simon Holthuysen, Anthony vander Lith en Cornelis vander Hoeven. Gepronuncieert den vierden Mey, 1695.
The Hague, Paulus Scheltus, 1695. 4to. With woodcut vignette and woodcut initials. Modern grey and purple marbled paper wrappers. 14, [2 blank] pp. Full description
€ 850
Order Inquire Terms of sale

Original documents of an 18th-century lawsuit against the murderer of a blacksmith in Zoeterwoude

[MANUSCRIPT]. BERGH, Johan van den. Eenige stukken concerneerende criminele procedures in cas d'appel voor het hof geventileerd tusschen den bailluw van Rhijnland contra Pieter Oostenryk in materie van manslag met de ms. schriftuuren.
[Leiden], 1726-1729. Folio. Manuscript, in Dutch, on laid paper, with 2 embossed seals. Later blue paper wrappers. 28 pp. (and 8 pp. blank). Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale
152 books found / Show all