Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Maritime History / VOC & WIC

Dutch trade, whaling, herring fishery, etc., with magnificent views of the harbours of the Netherlands and the Dutch East Indies ca. 1772-ca. 1781, including a wide variety of boats and ships

AA, Cornelis van der (ill. by Dirk de JONG, Hendrik KOBELL jr. and Mattheus SALLIETH). Atlas van de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visscherij en de walvisch vangst. In een-en-dertig kunstplaaten naar het leven afgebeeld ...
Amsterdam, Evert Maaskamp, 1805. Large folio. With engraved title-page and 31 double-page engraved views (ca. 28.5 x 39.5 cm) showing Dutch harbours with a wide variety of sailing boats and ships. Modern half calf. XII, 135 pp. Full description
€ 19,500
Order Inquire Terms of sale

Adventurous journey to Ceylon, including descriptions of Terceira, St. Helena
and survival on Mauritius after a shipwreck

[AERTSBERGUE?]. A voyage to the island of Ceylon: on board a Dutch Indiaman, in the year M.DCC.XLVII. Containing a succinct relation of the productions, trade, and inhabitants of that place. Together with some account of St. Helena and other islands ... Written by a Dutch gentleman.
London, for Joseph Bouquet, 1754. 8vo. Modern wrappers. [4], 24 pp. Full description
€ 3,750
Order Inquire Terms of sale

Large view of ships and boats in the IJ inlet, with Amsterdam in the background, with Tsar Peter the Great of Russia viewing the ship he helped build

BERGE, Pieter van den. Amstelaedamum omnium recentissimè et accuratissime expressum à Petro van den Berghe, Moschus, Arabs[,] Persae, Maurus, Judaeus, uterque[.] Quod ferat huc, rursusque auferat, Indus habet. Hanc dum mundus adit mundumque haec ipsa perrat[!], non urbs fixa loco, sed vagus orbis erit.
Amsterdam, Gerard van Keulen, [ca. 1720]. Etched view (50.5 x 81 cm) on two sheets. In a modern wooden frame. Full description
€ 15,000
Order Inquire Terms of sale

Rare and interesting manual for ships’ surgeons on East Indiamen

BLANKERT, Arent. Scheeps-geneesoeffening, of naaukeurige aantekeningen en aanmerkingen, wegens de voornaamste ziektens en quaalen, die op de Oost-Indische vaart, en in Indië voorkomen. Hier komt by een beschryving van de krachten der geneesmiddelen, die ten meerendeele in de medicynkisten der Oost-Indische Maatschappye gevonden worden.
Amsterdam, Jan Hartig, 1744. 8vo. Title printed in red and black, some woodcut initials.Contemporary blue paper wrappers, uncut. [16], 154, [4] pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoegd is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert.
Amsterdam, Joost Hartgers, 1648. 2 parts in 1 volume. 4to. With a double-page engraved plate with 6 views of the ship at fire and in a storm, the islands St. Mary, Samatra and Princes Eyland, and an image of flying fishes. Modern marbled wrappers. [4], 76 pp. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Two accounts of Dutch voyages to Chile and Japan

BROUWER, Hendrik. Journael ende historis verhael van de reyse gedaen by oosten de Straet Le Maire, naer de custen van Chili ... inden jare 1643 voor gevallen.
Including: [VRIES, Maerten Gerritsz.]. Als mede een beschryvinghe van het eylandt Eso, ghelegen ontrent dertigh mylen van het machtigh Rijcke van Japan ... soo als eerst in 't selvige jaer door het schip Castricum bezeylt is.
Amsterdam, Broer Jansz., 1646. 4to. With 2 folding engraved maps and a folding engraved plate. Modern wrappers, in cloth clamshell box. 104 pp. Full description
€ 28,000
Order Inquire Terms of sale

Hand-coloured copy of a landmark in Arctic cartography in its rare first state

BRY, Theodor de; with Johann Theodor de BRY & Johann Israel de BRY. [Map of the north polar region:] Conterfactur der 3 Schiffarten welche di Hollander dürch das Mitnachtischen Mer nemlich beij Norwegen Mosca Nova Zembla und durch Waygats noch den Orientallischen Indien suhrgenomen hatten allen klerlich mit puneten angezeichnet.
[Frankfurt am Main, Matthaeus Becker, 1599]. Oblong 1mo (whole sheet; plate mark 28 x 36.5 cm). Engraved map of the Arctic on watermarked laid paper in an azimuthal equidistant polar projection with parallels and meridians, the arctic circle, a reticulated scale of degrees. Coloured by a contemporary hand. Trimmed to the plate mark and mounted on later paper. In a passe-partout. Full description
€ 8,500
Order Inquire Terms of sale

Piracy and shipwrecks: travelling to the Indies via the Cape of Good Hope in the 18th century

BUCQUOY, Jacob de. Sechzehenjährige Reise nach Indien; Aus dem Holländischen nach der 2. Ausg. übersetzt: Nebst einem Auszuge aus Jakob Frankens unglücklichen Reise in den Jahren 1756-1760.
Leipzig, Christian Gottlob Hilscher, 1771. 8vo. With 2 folding engraved plates (a map of the coast of Malabar & Coromandel, and a map & coastal view). Modern mottled boards with grey label on spine. [24], 326 pp. Full description
€ 2,950
Order Inquire Terms of sale

Magnificent engraving of the 1661 mosaic floor map of the world in 2 hemispheres, incorporating Tasman's discoveries not otherwise published for decades

[PLAN - AMSTERDAM CITY HALL]. [CAMPEN, Jacob van]. Le pavé de la grand' sale des bourgeois.
[Amsterdam, Gerard Valk, 1719]. Very large engraved folding plan comprising 1 1/2 sheets (measuring 46 x 83 cm as assembled), engraved by Danckert Danckertsz. and his father after drawings by Jacob Vennekool, including the two hemispheres of the world map and a celestial map of the constellations of the northern hemisphere (each 10 cm in diameter). Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Misconduct at Basra by VOC resident

[CANTER, Frans (subject)]. Deductie gedaan ... uit den name ende van wegens bewindhebberen van de Oost-Indische Compagnie ter kamer Amsterdam, eerst requiranten van appoinctement van anticipatie, en nu gedaagdens by mandament van revisie, ter eenre, op ende jegens Aaltje Fransse, weduwe van Cornelis Canter, Jan Canter, en Hendrik van Greuningen, als in huwelyk hebbende Anna Canter, zeggende te zyn moeder, broeder, en zwager respective, van Frans Canter, alle wonende te Amsterdam, ...
[Amsterdam, 1752]. Folio (31.5 x 20.5 cm). Side-stitched.
With: (2) Missive van de bewindhebberen van de generale Neederlandsche geoctroyeerde Oostindische Compagnie ter vergadering van Seeventienen.
[Amsterdam, 1758]. Folio (33 x 21 cm). Side-stitched. 28, [1 blank], [1]; 13, [3 blank] pp. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale
64 books found / Show all