Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Maritime History / VOC & WIC

Adventurous journey to Ceylon, including descriptions of Terceira, St. Helena and survival on Mauritius after a shipwreck

[AERTSBERGUE?]. A voyage to the island of Ceylon: on board a Dutch Indiaman, in the year M.DCC.XLVII. Containing a succinct relation of the productions, trade, and inhabitants of that place. Together with some account of St. Helena and other islands ...
London, for Joseph Bouquet, 1754. 8vo. Modern wrappers. [4], 24 pp. Full description
€ 3,750
Order Inquire Terms of sale

The battle on VOC millions, retrieved by the Dutch sea admiral Michiel de Ruyter

[SECOND ANGLO-DUTCH WAR - BATTLE OF VÅGEN - VOC]. Zee-journael, ofte autentijcq verhael, uyt d'annotatien van de heeren haer hoogh-mogende volmachtighde inde vloot, der doorluchtighste geunieerde Republique, en andere schriften, aengaende al het ghepasseerde, 't zedert 't vertreck van de vloot uyt Spanjaerts-gat na de Noort, tot het wederkeeren voor Goeree, met alle voorvallen in zee, ontmoetingen, ghevecht in Noorwegen, tempeesten, en wat in 't generael en particulier voorgevallen en geschiedt is, van den 13 juny tot den 6 octob. 1665.
[Amsterdam?, Jacobus Venckel?], 1665. 4to. With an ornamental woodcut title-vignette. Contemporary half vellum, marbled sides. 35, [1 blank] pp. Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Large view of ships and boats in the IJ inlet, with Amsterdam in the background, with Tsar Peter the Great of Russia viewing the ship he helped build

BERGE, Pieter van den. Amstelaedamum omnium recentissimè et accuratissime expressum à Petro van den Berghe, Moschus, Arabs[,] Persae, Maurus, Judaeus, uterque[.] Quod ferat huc, rursusque auferat, Indus habet. Hanc dum mundus adit mundumque haec ipsa perrat[!], non urbs fixa loco, sed vagus orbis erit.
Amsterdam, Gerard van Keulen, [ca. 1720]. Etched view (50.5 x 81 cm) on two sheets. In a modern wooden frame. Full description
€ 15,000
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse. Begrijpende veel wonderlijcke en ghevaerlijcke saecken hem daer in weder-varen. Begonnen den 18. December 1618. en vol-eynd den 16. November 1625. Waer by gevoegd is het Journael van Dirck Albertsz Raven, als oock verscheyden gedenckwaerdige geschiedenissen, op veel plaetsen verbetert en een groot deel vermeerdert.
Amsterdam, Joost Hartgers, 1648. 2 parts in 1 volume. 4to. With a double-page engraved plate with 6 views of the ship at fire and in a storm, the islands St. Mary, Samatra and Princes Eyland, and an image of flying fishes. Modern marbled wrappers. [4], 76 pp. Full description
€ 6,500
Order Inquire Terms of sale

Compelling account of shipwreck and survival

BONTEKOE van HOORN, Willem Ysbrantsz. Gedenkwaardige beschryving, van de achtjarige en zeer avontuurlyke reise van Willem Ysbrantsz Bontekoe van Hoorn, gedaan na Oost-Indien, bevattende vele wonderlyke en gevaarlyke zaken, my op dezelve reise wedervaren. Ook is hier bygevoegt een verhaal van Dirk Albertz. Raven, kommandeur op 't schip Spitsbergen, gedestineert na Groenland.
Amsterdam, Barend Koene, [ca. 1820]. 4to. With a half-page woodcut portrait of Willem Ysbrantsz Bontekoe with the city of Hoorn in the background, 7 (near) half-page woodcut illustrations in the text and a small (typographic) floral tailpiece on the last page. The text of the Bontekoe story is set in Gothic type in two columns, while the tale of Dirk Albertz. Raven is set in a single column in Roman type. Modern half vellum. 64 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

The first Dutch work on tropical medicine

BONTIUS, Jacobus (Jacob de BONDT), Willem PISO & Georg MARKGRAF. Oost- en West-Indische warande. Vervattende aldaar de leef- en geneeskonst. ...
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1694.
With: (2) Johannes VERBRUGGE. De nieuwe verbeterde chirurgyns scheeps-kist ...
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1693.
2 works in 1 volume. 8vo. Ad 1 with an engraved title-page, a small fleur-de-lis woodcut vignette on the title-page, a woodcut decorated initial and a woodcut tail-piece. Ad 2 with a large woodcut vignette on the title-page, and three woodcut decorated initials. Contemporary vellum with the manuscript title on the spine. [1], [1 blank], [4], 304, [7], [1 blank]; 96 pp. Full description
€ 7,500
Order Inquire Terms of sale

Two accounts of Dutch voyages to Chile and Japan

BROUWER, Hendrik. Journael ende historis verhael van de reyse gedaen by oosten de Straet Le Maire, naer de custen van Chili ... inden jare 1643 voor gevallen.
Including: [VRIES, Maerten Gerritsz.]. Als mede een beschryvinghe van het eylandt Eso, ghelegen ontrent dertigh mylen van het machtigh Rijcke van Japan ... soo als eerst in 't selvige jaer door het schip Castricum bezeylt is.
Amsterdam, Broer Jansz., 1646. 4to. With 2 folding engraved maps and a folding engraved plate. Modern wrappers, in cloth clamshell box. 104 pp. Full description
€ 28,000
Order Inquire Terms of sale

Magnificent engraving of the 1661 mosaic floor map of the world in 2 hemispheres, incorporating Tasman's discoveries not otherwise published for decades

[PLAN - AMSTERDAM CITY HALL]. [CAMPEN, Jacob van]. Le pavé de la grand' sale des bourgeois.
[Amsterdam, Gerard Valk, 1719]. Very large engraved folding plan comprising 1 1/2 sheets (measuring 46 x 83 cm as assembled), engraved by Danckert Danckertsz. and his father after drawings by Jacob Vennekool, including the two hemispheres of the world map and a celestial map of the constellations of the northern hemisphere (each 10 cm in diameter). Full description
€ 2,500
Order Inquire Terms of sale

Misconduct at Basra by VOC resident

[CANTER, Frans (subject)]. Deductie gedaan ... uit den name ende van wegens bewindhebberen van de Oost-Indische Compagnie ter kamer Amsterdam, eerst requiranten van appoinctement van anticipatie, en nu gedaagdens by mandament van revisie, ter eenre, op ende jegens Aaltje Fransse, weduwe van Cornelis Canter, Jan Canter, en Hendrik van Greuningen, als in huwelyk hebbende Anna Canter, zeggende te zyn moeder, broeder, en zwager respective, van Frans Canter, alle wonende te Amsterdam, ...
[Amsterdam, 1752]. Folio (31.5 x 20.5 cm). Side-stitched.
With: (2) Missive van de bewindhebberen van de generale Neederlandsche geoctroyeerde Oostindische Compagnie ter vergadering van Seeventienen.
[Amsterdam, 1758]. Folio (33 x 21 cm). Side-stitched. 28, [1 blank], [1]; 13, [3 blank] pp. Full description
€ 3,500
Order Inquire Terms of sale

First edition of a teaty on the Dutch and Portuguese commerce and territories in Ceylon

[CEYLON]. Provisioneel ende particulier tractaet, gemaeckt, gearresteert ende besloten in 's Graven-Hage, den 27. Martii, 1645. tusschen de heer Francisco de Sousa Continho, raedt ende ambassadeur van den doorluchtighsten grootmachtigen Coninck van Portugael, Algarves, etc. ...; ende de heeren ghedeputeerden vande hooch mogende heeren Staten Generael vande Vereenichde Nederlandtsche Provincien, etc. aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't Fort Galle [in Ceylon], etc. [At head:] Translaet uyt het Latijn inde Nederlantsche tale.
The Hague, widow and heirs of Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1645. 4to. With the woodcut arms of the States General in an elaborately decorated cartouche with military attributes on title-page and woodcut initial on first page. Never bound and with the bolts unopened, making a folded full sheet. 4 ll. Full description
€ 475
Order Inquire Terms of sale
46 books found / Show all