Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Literature & Linguistics / Dutch Literature

Dutch tourist journal of a bourgeois woman's visit to Paris

ALBERDINGK THIJM, Catharina & Josephus Albertus ALBERDINGK THIJM. Notice de mes souvenirs d'un voyage à Paris, écrite pour mes chers enfans.Amsterdam, 1838. Small 8vo. Manuscript in French, written in ink in a regular and readable hand on 7 quires of writing-paper, some with a slight green cast.
With: ALBERDINGK THIJM, Josephus Albertus. Decemberliedtjen op tantes feest, in 1878. Manuscript poem, signed J.A.Th. 4to. Folded.Loose quires in a contemporary red morocco portfolio with gold-tooled title and ornamental frames on covers, richly gold-tooled turn-ins and silk paste-downs. With 3 pairs of green silk ties. 135, [4 blank]; 4 pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Satirical story of drunkenness, whoring and gambling, possibly aimed at the three Princes of Orange:
second known copy of the second edition

[BEROALDO, Filippo, and anonymous adaptor]. Het stichtigh ende vermakelijck proces van drie ghebroeders, edel-lieden. Den eenen zijnde een dronkaert. [Den] tweden een hoer-eerder. [Den] derden een speelder. Dat wie bevonden sal worden vande drie ghebreken het kleenste begaen te hebben, het meeste erven sal van zijn vaders nae ghelatene goederen, volghens het testament daer af sijnde ghevonden, wesende onder sekere oude papieren, van M. P. v. O.
Including: RULANT, H. Satyra ofte lofsang van droncken drincken.
[Amsterdam?, Jacob Aertsz. Colom?], 1635. Small 8vo (14.5×9 cm). Half calf (ca. 1830s), with the binder's stamp on an endleaf (F. DUQUESNE À GAND). 136, [1], [1 blank]; [30] pp. Full description
€ 4,500
Order Inquire Terms of sale

Attractively illustrated and popular medical work

BEVERWIJCK, Johan van and Jacob CATS. Wercken der genees-konste.
Amsterdam, (widow of) Jan Jacobsz. Schipper, 1672. 3 volumes bound as 1. 4to. With engraved frontispiece, 28 engravings in volume one, 29 engravings in volume two (including one on the title-page) and 20 engravings (including one on the title-page) plus 1 woodcut in volume three. Contemporary vellum. [18], 252; [8], 127, [1], 328, 48; [8], “278”[=276], [12] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Complete works of Anna Bijns, criticizing Martin Luther and Protestantism

BIJNS, Anna. Konstighe refereynen vol schoone schrifture ende leeringen, begrepen in drye verscheyde boecken, waer van de twee eerste wederlegghen de dolinghen comende uyt de Lutersche secte, ende abuysen deser tijden: het derde toont d'oorsaecken der plaghen, met veel seer stichtighe vermaninghen tot de deught.
Antwerp, Hieronymus Verdussen the younger, 1646. 3 parts in 1 volume. 8vo. With the same woodcut printer's device on 3 individual title-pages. Contemporary vellum with manuscript title on spine, traces of ties. [24], 76; 91; 226, [10] pp. Full description
€ 18,000
Order Inquire Terms of sale

Four orations on the importance of art

BILDERDIJK, Willem. Redevoering, over de voortreffelykheid der schilderkunst, in derzelver voorwerp beschouwd. ...1794.
[The Hague, B. Scheurleer junior], 1794.
(2). KASTEELE, Reinier Pieter van de. Redevoering tot lof der vaderlandsche schilders en aanspraak.... 1809.
The Hague, P.F. Gosse, [1809]. With an engraved plate with seals of the Academie engraved by C. Lotter.
(3). KASTEELE, Reinier Pieter van de. Redevoering over het aangename en nuttige van de beoefening der teekenkunde. Uitgesproken in de akademiezaal van Pictura. Op den 3 van Bloeimaand 1810.
The Hague, B. Scheurleer junior, 1810. With an engraved plate with seals of the Academie engraved by C. Lotter.
(4). LIMBURG, T. van. Redevoering over het vermogen der schilderkunst ter gelegenheid van het uitdeelen der prijzen... 1811.
The Hague, B. Scheurleer junior, 1811. 8vo. 4 works in 4 volumes. Contemporary decorated paper wrappers. [24], 22, [2]; [16], 43, [3]; [20], 46; [20], 30 pp. Full description
€ 950
Order Inquire Terms of sale

A Flemish didactic satire, illustrated by Antoine van der Does

BORCHT, Willem van der (Guilielmus a CASTRO). Spieghel der eyghen-kennisse, ... in-gheknoopt Het conterfeytsel des wereldts, ...
Brussels, Lambert de Grieck, 1643. 4to. With engraved title-page, engraved portrait of the author (after P. de Backer), both by Antoine van der Does ("AVD"), and 3 nearly full-page engraved illustrations in the text, probably by Van der Does. 18th-century vellum. [16], 271, [1] pp. Full description
€ 2,750
Order Inquire Terms of sale

Witty and erudite anecdotes, its author compared to Montaigne and Bacon

BRUNE, Johan de, the younger. Iok en ernst: dat is; Allerlei deftige hofredenen, quinkslagen, boerteryen, raadsels, spreuken, vragen, antwoorden, gelikenissen; en al wat dien gelijkvormigh met de naam van apophtegmata verstaan wordt. ... 't Eerste deel [all published].
Amsterdam, Jacob Lescaille, 1644. 4to. With engraved vignette on title-page. Contemporary vellum, traces of ties. [8], 352 pp. Full description
€ 850
Order Inquire Terms of sale
62 books found / Show all