Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Medicine & Pharmacy / Medicine & Pharmacy after 1700

Very rare translation into Dutch of a French compilation of medical recipes and treatments, cookery,
pastimes, etc. in the tradition of the Secrets of Pseudo Albertus Magnus

[ALLETZ, Pons-Augustin]. De hedendaagsche Albert, of nieuwe beproefde en geoorloofde geheimen, naar de nieuwste ontdekkingen versaameld; sommigen tot voorwerp hebbende, het geneezen van eene groote menigte toevallen, die de gezondheid betreffen: Anderen, menigvuldige dingen, die nuttig zyn om te weeten ... Eindelyk nog anderen, al het geene betrekking heeft op het vermaak ... Alles verdeeld in drie deelen, en in de orde van het A.B.C. geschikt. Naar den derden druk, die met veele nieuwe geheimen vermeerderd is, uit het Fransch vertaald.
Amsterdam, Gerrit Bom, 1773. 3 parts in 1 volume. Large 8vo. Later pink paper wrappers. VII, 108, [4]; [2], 142, [4]; [2], 64, [6] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Very rare thesis on nephritis, printed and published in Rio de Janeiro

ALMEIDA MARTINS COSTA, Domingos de. Do diagnostico das diversas formas clinicas do mal de Bright - These de concurso ...
Rio de Janeiro, Typographia Academica, 1879. 8vo. With 2 woodcut illustrations (a cross-section of a kidney and a representation of the urinary tract) and a full-page letterpress table of medical data. 20th-century marbled boards. [4], 94 pp. Full description
€ 875
Order Inquire Terms of sale

Rare last but one (4to) edition of the Amsterdam pharmacopoea

[AMSTERDAM - PHARMACOPOEIA]. Pharmacopoea Amstelaedamensis renovata.
Amsterdam, Pieter van den Berge, 1726. 4to. With large woodcut of a hand holding the emblem of Asclepios, flanked by two women in a pharmacy in a cartouche, underneath the coat-of-arms of Amsterdam, flanked by two lions on the title-page (see: Daems/Vandewiele, p. 50), woodcut initials, title printed in red and black. Calf over boards, corner pieces and a center piece (coat-of-arms of Amsterdam with the initials P.V.D.B. underneath, in a laurel wreath) on both sides, gilt binding edges, gilt edges. (8), 164, [8] pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale

Very rare sixth edition of the Amsterdam pharmacopoeia in Dutch, with an engraved title-page by Jan Luyken

[AMSTERDAM - PHARMACOPOEIA]. [TULP, Nicolaes and Pieter BERNAGIE (translator)]. Pharmacopoea Amstelredamensis, of d'Amsterdammer apotheek, in welke allerlei medicamenten, zynde tot Amsterdam in 't gebruik, konstiglyk bereyd worden. Als ook des selfs kragten en manier van ingeven. Des sesden druk vermeerdert en verbetert.
Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706. 12mo. With an engraved title-page by Jan Luyken, showing the interior of an apothecary and a woodcut vignette of a vase on the title-page. Vellum (ca. 1900?). 202, [14] pp. Full description
€ 2,250
Order Inquire Terms of sale
112 books found / Show all