Categories
Shopping cart (0 items € 0)
Advanced search

Highlights

First edition of a textbook on the making and preparation of medicines

MARGGRAVIUS, Christianus. Materia medica contracta, exhibens simplicia & composita medicamenta officinalia ex magno numero selecta, praestantia atque utilia, munita viribus & dosibus methodoque simplicial deligedi, praeparandi & componendi: destinate pharmacopoeorum praecipue ...
Leiden, Arnold Doude, 1674. 4to. With the woodcut printer's device of the Leiden Academy and with many printed tables and schemes. Modern red cloth, red morocco spine label with the title in gold. [8], 252 pp. Full description
€ 750
Order Inquire Terms of sale

Regulations concerning the sale of arsenicum

[NETHERLANDS - PHARMACY]. Reglement vervattende een ordre, waar na een ieder zig in het verkoopen van rottekruit ten platten lande in deesen geheelen furstendom en graafschap zal moeten gedraagen.
Arnhem, widow of Hendrik van Goor, 1772. 4to. With a woodcut coat-of-arms on title-page. Bound as sewn. 15, [1 blank] pp. Full description
€ 250
Order Inquire Terms of sale

Physical and human geography for early readers

PERPONCHER SEDLNITZKY, Willem Emmery Baron de. Nieuwe aardryks-beschryving voor de Nederlandsche jeugd, tot gebruik zyner kinderen, opgesteld.
Utrecht, widow of Johannes van Schoonhoven, 1784-1786. 3 volumes. 12mo. With 4 folding engraved plates illustrating the planets, the solar system and the stellar constellations. Contemporary marbled stiff paper wrappers. XL, 532; X, 432, [1]; VI, 592, [4] pp. Full description
€ 1,750
Order Inquire Terms of sale

Third edition of the Utrecht Pharmacopoea: interesting interleaved copy
with many annotations and extra prescriptions in contemporary handwriting

[UTRECHT - PHARMACOPEIA]. Pharmacopoea ultrajectina nova.
Utrecht, Jacob van Poolsum, 1749. 8vo. With engraved printers device by J. Goeree, woodcut initials and head- and tail-pieces and 2 engraved tables with the chemical symbols of the various ingredients. Later half pigskin, boards covered with sprinkled yellow paper. [8], 240, [20] pp. Full description
€ 1,100
Order Inquire Terms of sale

First edition of a pharmacological recipe book in Dutch,
for apprentices and pharmacists who can't read Latin

[PHARMACY - RECIPES]. Nieuwe Nederduitsche apotheek. Op eene klaare en verstaanbaare wyze onderwys gevende omtrent de beste dagelyks gebruikt wordende geneeskundige bereidingen; waar in inzonderheid de scheikundige bewerkingen, volgens de gronden der vermaarde heeren Boerhave, Geoffroy en andere beroemde mannen, zoo duidelyk beschreeven worden, als tot nog toe in geene andere apotheeken geschied is.
Leiden, Pieter van der Eyk, 1753. 8vo. Modern orange paper wrappers. [10], 440, [38] pp. Full description
€ 650
Order Inquire Terms of sale

A popular Swedish Domestic medicine chest or first-aid kit for travelers by a famous Swedish physician

ROSEN von ROSENSTEIN, Nils. Hus- och Rese-Apoteque, pä Hennes Kongl. Maj. Nädigste Befallning upsatt af Archiatern och Riddaren --.
Stockholm, Carl Gottlieb Ulfs, 1772. 8vo. Engraved title-page with calligraphic lettering and vignette: a coach driving through a Swedish landscape. Wrappers covered with marbled paper. (2), 104, (8) pp. Full description
€ 250
Order Inquire Terms of sale

Medicines for the poor in The Hague

[THE HAGUE - PHARMACY]. Lyst der medicamenten, welke in de stads apotheecq van 'sGravenhage, moeten worden gevonden tot gebruyk der zieke armen, en buyten welke medicamenten geene anderen door stads doctoren of chirurgyns voor de voors. zieken geordonneert zullen mogen worden.
The Hague, Cornelis van Zanten, 1749 (changed in ink to 1748). 4to. With woodcut coat-of-arms of The Hague on the title-page. Bound as sewn. [16] pp. Full description
€ 375
Order Inquire Terms of sale

Rare printed list of labels for use in pharmacies for sale

VAN RIJN VAN ALKEMADE, J. Lijst van Apotheek-etiquetten, bestaande zoowel uit de officieele als uit de meest gebruuikelijke officinale namen of synoniemen der geneesmiddelen volgens de Pharmacopoea Neerlandica, editio altera, en in verband met Art. 6 der Wt van 1 Juni 1865, Staatsbl. no. 61.
The Hague, J. Smulders & Comp, ca. 1872-1875. 4to. Blue wrappers. 22 pp. Full description
€ 1,250
Order Inquire Terms of sale
18 books found / Show all